Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička na školní rok 2024/2025

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička proběhne 7. května 2024 K zápisu dítěte do Lesní mateřské školy Větvička potřebujete: vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání prostou kopii rodného listu dítěte doklad o totožnosti zákonného zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout z webových stránek LMŠ Větvička. Registrační číslo, pod kterým bude […]

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička školní rok 2023/2024

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička proběhne 16. května 2023 K zápisu dítěte do Lesní mateřské školy Větvička potřebujete: vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání prostou kopii rodného listu dítěte doklad o totožnosti zákonného zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout z webových stránek LMŠ Větvička. Registrační číslo, pod kterým bude […]

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička školní rok 2022/2023

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička proběhne ve dnech 5. a 9. května 2022 (5. 5. od 15:30 – 18 hod, 9. 5. od 16 – 18 hodin). Před zápisem je nutné absolvovat – i s dítětem – schůzku v zázemí Větvičky. Termín schůzky získáte po vyplnění před – přihlášky. K zápisu dítěte do Lesní mateřské školy Větvička předložte:  1. vyplněnou a podepsanou […]

Před-přihláška do Větvička školní rok 2022/2023

Před-přihláška do Větičky školní rok 2022/2023 Předběžná přihláška do Větvičky zde. Větvička je Lesní mateřská škola se zápisem v rejstříku MŠMT. Vyplněním této předběžné přihlášky nevzniká nárok na místo v LMŠ – to je možné jen na základě řádného zápisu. Vyplněním předběžné přihlášky my získáme přehled o počtu zájemců, vy dostanete termín schůzky, která je pro zápis […]

Příměstské tábory nebudou

Příměstské tábory letos nebudou. Tým Větvičky prožívá, jako každý, těžký školní rok. O prázdninách potřebujeme odpočívat a vzdělávat se – tak se bránit vyhoření. Průvodci budou mít dovolenou s rodinami a kromě tradičního přípravného týdne na závěr prázdnin odjedou navíc na týdenní společný vzdělávací teambuilding. Děkuju.Veronika

Zápis do LMŠ Větvička na školní rok 2021/2022

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty. Žádost o přijetí do LMŠ Větvička Instrukce k zápisu pro rodiče Směrnice pro přijímání dětí do LMŠ Větvička Evidenční list pro dítě

Rozhodnutí o prodloužení přerušení provozu

Lesní mateřská škola Větvička se sídlem Topolová 316/16, 326 00 Plzeň (dále jen LMŠ), zastoupená ředitelkou lesní mateřské školy MgA. Bc. Veronikou Formánkovou (dále jen ředitelka LMŠ), rozhodla po dohodě se zřizovatelem LMŠ (KoŠ, z. s. se sídlem v Plzni, Západní 18) podle ustanovení § 3, odst. 2 vyhlášky 14/2005 – o předškolním vzdělávání – o přerušení […]