Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička školní rok 2022/2023

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička proběhne ve dnech 5. a 9. května 2022 (5. 5. od 15:30 – 18 hod, 9. 5. od 16 – 18 hodin).

Před zápisem je nutné absolvovat – i s dítětem – schůzku v zázemí Větvičky. Termín schůzky získáte po vyplnění před – přihlášky.

K zápisu dítěte do Lesní mateřské školy Větvička předložte:
 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zde),
2. prostou kopii rodného listu dítěte,
3. doklad o totožnosti zákonného zástupce.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s přílohami lze doručit následujícím způsobem:
osobně 5. a 9. května 2022 (5. 5. od 15:30 – 18 hod, 9. 5. od 16 – 18 hodin) v zázemí Lesní mateřské školy Větvička, arboretum Sofronka Plzeň Bolevec.
Následně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Podrobné podmínky přijímání ve Vnitřní směrnici ředitelky Lesní mateřské školy Větvička (zde).

Podzimní slavnost 6/10/2023

Srdečně vás zveme na Podzimní slavnost ve Větvičce. Bude se konat 6.10. od 16hod. Těšit se můžete na pohádku O zajíčkovi, dílničky pro děti. Občerstvení zajistí

více »

kontakt

© LMŠ Větvička, všechna práva vyhrazena

vytvořeno s ♥ AjA-design.cz