Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička školní rok 2023/2024
Zápis dětí do Lesní mateřské školy Větvička proběhne 16. května 2023 K zápisu dítěte do Lesní mateřské školy Větvička potřebujete:

  1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. prostou kopii rodného listu dítěte
  3. doklad o totožnosti zákonného zástupce

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout z webových stránek LMŠ Větvička.

Registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude přiděleno po telefonické domluvě s ředitelkou LMŠ – 603 430 253.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícím způsobem:

  • osobní podání – po předchozí domluvě – 16. 5. 2023 v zázemí LMŠ Větvička, arboretum Sofronka Plzeň Bolevec.

Podrobné podmínky přijímání – včetně přijímacích kritérií – ve Vnitřní směrnici ředitelky Lesní mateřské školy Větvička.

Pro rok 2023/2024 budeme moci přijmout 3 nové děti.

Bodově zvýhodněno je dítě, jehož sourozenec LMŠ Větvička již navštěvuje nebo navštěvoval.

Podzimní slavnost 6/10/2023

Srdečně vás zveme na Podzimní slavnost ve Větvičce. Bude se konat 6.10. od 16hod. Těšit se můžete na pohádku O zajíčkovi, dílničky pro děti. Občerstvení zajistí

více »

kontakt

© LMŠ Větvička, všechna práva vyhrazena

vytvořeno s ♥ AjA-design.cz