JANA S.

 

 

MgA. Bc. Veronika Formánková

Vzdělání

 • dramatická výchova na DAMU Praha (diplomová práce Interkulturní výchova metodami dramatické výchovy)
 • učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni (bakalářská práce Vznik a vývoj Dětské lesní školky Větvička)
 • cyklus seminářů Školka blízká přírodě pořádaných Asociací lesních MŠ 2011/2012 a rok následující
 • další semináře a kurzy ALMŠ (Koordinátor lesní MŠ,Přírodní pedagogika)

 Praxe

 • divadelní praxe v divadelní společnosti Divadýlko Kuba
 • koordinátorka komunitní školy (1. ZŠ v Plzni)
 • pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ
 • příprava a založení Dětské lesní školky Větvička, hybatelka a koordinátorka 2011 – doposud
 • průvodce v lesní školce (do září 2015 občasný, od té doby pravidelný)
 • produkce + lektorování přírodovědných expedic pořádaných Asociací lesních MŠ 
 • průvodce dětí ze ZŠ při tzv. lesních dnech
 • členka skupiny pro kvalitu ALMŠ
 • ředitelka LMŠ Větvička od září 2019

 Zkušenosti

Je předsedkyní KoŠ, z. s., který je zřizovatelem LMŠ Větvička. Působila jako pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ, také jako vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga v první třídě ZŠ s programem Začít spolu, živila se hraním divadla pro děti. Je máma. Zkušenost se státním školstvím, příchod vlastních dětí a potkávání se s alternativní pedagogikou jí přivedlo k přesvědčení, že víc než „inteligentní“ pomůcky je potok s blátem, že ti, co se o děti starají, musí znát a respektovat základní dětské potřeby a nezapomínat na svůj dobrý život. V současné době pečuje o Větvičku jako ředitelka a členka průvodcovského týmu, s radostí užívá přátelství drobné komunity, která kolem školky vznikla. Pořád se učí. Hodně od dětí. Vlastních i půjčených. Je to dřina. Dává to smysl. 

 

 

Bc. Martina Morávková

Vzdělání:

 •  předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni
 • účast na přírodovědných expedicích pořádaných Asociací lesních mateřských škol
 • účast na letní škole pro pedagogy Lesních mateřských škol
 • kurz přírodní pedagogiky pořádaný Asociací lesních mateřských škol s lektorem Rudolfem Hettichem
 • další kurzy a vzdělávání pořádané KCVJS a Asociací lesních mateřských škol
 • momentální studium Speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání na FPE ZČU v Plzni

Praxe:

 • během studia na FPE zapojení do dobrovolnického programu „Asistent do rodiny“ – pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty batolecího a předškolního věku
 • vedoucí příměstských táborů v Plzni
 • lektorka tanečního kroužku pod záštitou společnosti Rytmik
 • učitelka ve státních mateřských školách (4 roky)
 • průvodkyně v lesní školce Medvíďata (krátká zkušenost)
 • průvodkyně v lesní školce Větvička (září 2017 dosud)
 • soukromý lektor českého jazyka pro děti z cizojazyčných rodin (předškolní a mladší školní věk)

Zkušenosti:

Během praxe v běžných mateřských školách, jsem zjistila, jak moc děti potřebují kontakt s přírodou a její rozmanitostí. Najednou jsem viděla, že to, na co se celé ráno děti těší, není pečlivě připravená řízená činnost učitelky, která mohla být sebelákavější či používala nejmodernější pomůcky, ale pobyt venku, i když to vlastně bylo jen na školní zahradě. Viděla jsem tam děti, které byly často špinavé či odřené, ale byly šťastné. Děti si společně opravdu hrály. Spolupracovaly při vaření všemožných lektvarů, kde muselo být hlavně hodně vody a písku. Viděla jsem jejich radost, když viděly veverku či přinesly v kyblíku brouka a chtěly ode mě vědět, jak se jmenuje. Potom všem celý den říkaly, že našly ploštici. V šatně se při svlékání sypaly na zem poklady ukryté v kapsách (kamínky, tráva, písek a někdy i ty ploštice). Věděla jsem, že děti nepotřebují, aby jim někdo sáhodlouze o tomto všem povídal, ale že potřebují si to samy zkusit, zažít a hlavně, že si potřebují hrát. Hrát venku s kamarády. Věděla jsem, že chci být toho součástí, že chci být průvodcem v lesní mateřské škole a že se chci na tomto poli dále vzdělávat.


Bc. Štěpánka Moravcová

Vzdělání:

 • bakalářské studium Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou (FJ a RJ) – pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Kurzy:

 • Asistent pedagoga a pedagog volného času a vychovatel – KCVJŠ Plzeň
 • Metodika cvičení dětské jógy – Česká asociace dětské jógy Praha
 • Instruktor jógy – Česká asociace dětské jógy Praha
 • Jóga s teenagery – Česká asociace dětské jógy Praha
 • Jóga pro seniory – vzdělávací centrum Yoga World
 • Instruktor Nordic Walking

Aktuálně:

 • pracuji jako asistent pedagoga v LMŠ Větvička
 • dlouhodobě vypomáhám s péčí o tělesně a mentálně postiženého chlapečka
 • jsem lektorkou projektu Malá jóga, který zajišťuje onkologicky nemocným dětem vhodnou pohybovou aktivitu
 • spolupracuji s neziskovou organizací Nadační fond pro rozvoj plného vědomí jako lektorka jógy pro seniory a pro děti v dětských domovech
 • jsem lektorkou kurzů Nordic Walking pro seniory – projekt Jedeme dál – organizuje ÚMO Plzeň 

 

Tomáš Kadlec 

Vzdělání

 • VOŠ pedagogická Svatojánská kolej (předškolní a mimoškolní pedagogika)
 • maturitní nástavba obor podnikání
 • vyučený kuchař na SOU gastronomické v Plzni

Praxe

 • v rámci studia na VOŠ Svatojánská kolej jsem absolvoval praxi ve školní družině a v devíti různých mateřských školách (šest LMŠ, 1 státní MŠ a 2 speciální MŠ)
 • od roku 2019 práce na plný úvazek jako průvodce v LMŠ Studánka v CHKO Křivoklátsko
 • 10 denní stáž v německé LMŠ FortSchritt Inklusives Kinderhaus Söcking „Kind & Natur“
 • 14 denní stáž v norské LMŠ Småtjern Naturbarnehage

Zkušenosti

 • S dětmi pracuji již čtvrtým rokem, mimo práce ve školce jsem vedl i několik přírodních táborů a také outdoorový kroužek. Děti rád vedu k samostatnosti, fyzické odolnosti a psychické pohodě v každé situaci.
 • Jsem aktivní sportovec a snažím se děti nadchnout pro zdravé soutěžení(se  sebou samým) a vštěpit jim hodnoty fair play. Také se zajímám o zdravou výživu a rád s dětmi vařím.

 

Bc. Jana Vondráčková

Vzdělání:

 • předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni

Praxe:

 • Vedoucí na školách v přírodě a pobytových táborech různého zaměření (2008-2013/2016-2019)
 • Vedoucí výtvarného kroužku ve středisku Radovánek (září 2016-červen 2019)
 • Dobrovolník v organizaci Tady a Teď – doučování dětí (2015-2018)
 • Učitelka v MŠ (výpomoc – 0,5 roku)
 • Kurz – hlavní vedoucí tábora
 • Hlavní vedoucí příměstských výtvarných táborů ve středisku Radovánek
 • Vedoucí příměstského tábora v LMŠ Větvička
 • Lektor výukových programů ve spolku Ametyst (květen 2018–listopad 2018)
 • Vedoucí ekovýchovy ve spolku Ametyst (listopad 2018 – dosud)
 • Průvodce v LMŠ Větvička (září 2019 – dosud)

 

Po zkušenostech s dětskými letními tábory, odehrávajících se v přírodě a následném studiu učitelství pro MŠ, sem se rozhodla podporovat vzdělání blíž přírodě. Jsem ráda, že toho můžu být součástí a podporovat děti v přirozeném rozvoji. Uvědomuji si, že takovéto vzdělávání je specifičtější a ne pro každého to pravé. Na druhou stranu, děti, kterým takovýto systém vyhovuje vypadají velmi spokojeně a šťastně. Když člověk vidí, že to, o co se snaží funguje, dodává mu to sílu pokračovat a dávat maximum, protože vidí, že to má smysl. Jsem ráda, že jsem se dostala do komunity, kde je mi příjemně a kde každý spolupracuje na tom, aby vše fungovalo a děti měly vše co potřebují ke svému přirozenému rozvoji.

 

 

Jana Slezáková

Vzdělání
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, CŽV, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
• Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Učitelství pro SŠ, obor: Psychologie – Výtvarná výchova
• KCVJS, Plzeň – P.E. T. – Výchova bez poražených
• Další seberozvojové semináře, kurzy a výcviky

Praxe
• Spoluzakladatelka ZŠ Inspíria, autorka koncepce a ŠVP pro 1. st., hlavní pedagog, Výchovný poradce, Metodik prevence – Základní škola Inspíria s.r.o. (5 let/ jednatelka – doposud)
• Pedagog – dobrovolník – Lesní mateřská školka Berounka, Druztová (3 roky)
• Lektorka, metodik, kariérový poradce – Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň (2 roky)
• Pedagog výtvarného kroužku a keramiky – SVČ RADOVANEK (3 roky)
• Lektorka seminářů a přednášek pro učitele, veřejnost (průběžně)
• Výtvarná tvorba: PC grafika, design, kresba, malba (průběžně)

Zkušenosti
Již 8 let se věnuji „práci“ s dětmi. Tuto etapu odstartovalo narození našeho syna a následné působení v Lesní školce Berounce jako dobrovolník. Vrátila jsem se tak oklikou přes práci v korporátním prostředí, PC grafiku a karierové poradenství k vystudovanému pedagogickému oboru. Když vyvstala otázka, do jaké školy by děti z lesních školek mohly pokračovat, oživila se mi myšlenka na realizaci vlastního konceptu školy, který se následně (za podpory obce Třemošná, Martiny Kudrnáčové, důvěry rodičů dětí a mnoha dalších) zhmotnil do projektu ZŠ Inspíria. Tato škola staví na obdobných hodnotách jako lesní školky – blízký vztah k přírodě, rozvoj vlastním tempem, v přirozeném prostředí, s dostatkem pohybu a podnětů, učení se vzájemnému respektu a laskavé komunikaci. Jsem velice vděčná za možnost této „stáže“ ve Lesní školce Větvička. Přímý pobyt s dětmi v lese beru jako požehnání, blahodárnou očistu a získávání nových zkušeností. Ráda se učím, což je pro mne základním předpokladem být „inspirativním“ pedagogem. Pedagog, který zná vše, je pro mě „mrtvý pedagog.“ A já chci být živá!:)

 

kontakt

© LMŠ Větvička, všechna práva vyhrazena

vytvořeno s ♥ AjA-design.cz