veronika

VERONIKA

martina

MARTINA

vendy

VENDY

jirka

JIRKA

jana

JANA

 

 

MgA. Bc. Veronika Formánková

Vzdělání

 • dramatická výchova na DAMU Praha (diplomová práce Interkulturní výchova metodami dramatické výchovy)
 • učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni (bakalářská práce Vznik a vývoj Dětské lesní školky Větvička)
 • cyklus seminářů Školka blízká přírodě pořádaných Asociací lesních MŠ 2011/2012 a rok následující
 • další semináře a kurzy ALMŠ (Koordinátor lesní MŠ,Přírodní pedagogika)

 Praxe

 • divadelní praxe v divadelní společnosti Divadýlko Kuba
 • koordinátorka komunitní školy (1. ZŠ v Plzni)
 • pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ
 • příprava a založení Dětské lesní školky Větvička, hybatelka a koordinátorka 2011 – doposud
 • průvodce v lesní školce (do září 2015 občasný, od té doby pravidelný)
 • produkce + lektorování přírodovědných expedic pořádaných Asociací lesních MŠ 
 • průvodce dětí ze ZŠ při tzv. lesních dnech
 • členka skupiny pro kvalitu ALMŠ
 • ředitelka LMŠ Větvička od září 2019

 Zkušenosti

Je předsedkyní KoŠ, z. s., který je zřizovatelem LMŠ Větvička. Působila jako pedagog volného času pro děti druhého stupně ZŠ, také jako vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga v první třídě ZŠ s programem Začít spolu, živila se hraním divadla pro děti. Je máma. Zkušenost se státním školstvím, příchod vlastních dětí a potkávání se s alternativní pedagogikou jí přivedlo k přesvědčení, že víc než „inteligentní“ pomůcky je potok s blátem, že ti, co se o děti starají, musí znát a respektovat základní dětské potřeby a nezapomínat na svůj dobrý život. V současné době pečuje o Větvičku jako ředitelka a členka průvodcovského týmu, s radostí užívá přátelství drobné komunity, která kolem školky vznikla. Pořád se učí. Hodně od dětí. Vlastních i půjčených. Je to dřina. Dává to smysl. 

 

 

Bc. Martina Morávková

Vzdělání:

 •  předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni
 • účast na přírodovědných expedicích pořádaných Asociací lesních mateřských škol
 • účast na letní škole pro pedagogy Lesních mateřských škol
 • kurz přírodní pedagogiky pořádaný Asociací lesních mateřských škol s lektorem Rudolfem Hettichem
 • další kurzy a vzdělávání pořádané KCVJS a Asociací lesních mateřských škol
 • momentální studium Speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání na FPE ZČU v Plzni

Praxe:

 • během studia na FPE zapojení do dobrovolnického programu „Asistent do rodiny“ – pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty batolecího a předškolního věku
 • vedoucí příměstských táborů v Plzni
 • lektorka tanečního kroužku pod záštitou společnosti Rytmik
 • učitelka ve státních mateřských školách (4 roky)
 • průvodkyně v lesní školce Medvíďata (krátká zkušenost)
 • průvodkyně v lesní školce Větvička (září 2017 dosud)
 • soukromý lektor českého jazyka pro děti z cizojazyčných rodin (předškolní a mladší školní věk)

Zkušenosti:

Během praxe v běžných mateřských školách, jsem zjistila, jak moc děti potřebují kontakt s přírodou a její rozmanitostí. Najednou jsem viděla, že to, na co se celé ráno děti těší, není pečlivě připravená řízená činnost učitelky, která mohla být sebelákavější či používala nejmodernější pomůcky, ale pobyt venku, i když to vlastně bylo jen na školní zahradě. Viděla jsem tam děti, které byly často špinavé či odřené, ale byly šťastné. Děti si společně opravdu hrály. Spolupracovaly při vaření všemožných lektvarů, kde muselo být hlavně hodně vody a písku. Viděla jsem jejich radost, když viděly veverku či přinesly v kyblíku brouka a chtěly ode mě vědět, jak se jmenuje. Potom všem celý den říkaly, že našly ploštici. V šatně se při svlékání sypaly na zem poklady ukryté v kapsách (kamínky, tráva, písek a někdy i ty ploštice). Věděla jsem, že děti nepotřebují, aby jim někdo sáhodlouze o tomto všem povídal, ale že potřebují si to samy zkusit, zažít a hlavně, že si potřebují hrát. Hrát venku s kamarády. Věděla jsem, že chci být toho součástí, že chci být průvodcem v lesní mateřské škole a že se chci na tomto poli dále vzdělávat.

 

Vendy Tichotová

Vzdělání:

Střední odborná škola – kuchařka-servírka

Kurzy, školení, akreditace

 • 2005, lektorka power joga basic, český svaz aerobiku – akreditované vzdělávací centrum MŠMT ČR a FISAF
 • 2007, všeobecný základ cvičitelů 3. třídy – unie jogy ČASPV
 • 2009, cvičitel jogy 3. třídy – unie jogy ČASPV
 • 2010, pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče – MPSV
 • 2010, motivační kurz v rámci projektu “ Mezi rodinou a prací, hledejme cestu pro každého – komunitní centrum fazole”
 • 2012, joga pro děti – český svaz aerobiku – akreditované vzdělávací centrum MŠMT ČR a FISAF
 • 2013, cvičitel jogy 2. třídy – unie jogy ČASPV
 • 2015, letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol – asociace lesních mateřských škol
 • 2015, joga pro děti s prvky jogové terapie – jogová terapie Mgr. J. Voženílková
 • 2015, základy kineziologického tejpování – Yoda institut
 • 2017, provázet vědomě a odborně, pedagogicko-psychologické minimum – asociace lesních mateřských škol
 • 2018, asistent pedagoga, KCVJŠ Plzeň

Pracovala jsem jako:

 • osobní asistentka autistickým, mentálně i zdravotně postiženým dětem v o.s. Hewer
 • spolupráce s o.s Ledovce-tanec a muzikoterapie v léčebně Dobřany, Konventinka-tanec pro děti 
 • pečovatelka v Charitě pro lidi s alzheimerem a demencí
 • lektorka motýlích tanců pro děti a dospělé (výrazový a africký tanec, improvizace)
 • chůva v hlídacím centru Skřítek
 • dobrovolnice v o.s. Žonglér- taneční vystoupení, bodypaiting dětí
 • dobrovolnice v o.s. Happy Handicap – mentálně postižení
 • dobrovolnice divadelníků festivalu Souladění o.s Terramitika
 • dobrovolnice na Klaun festíku-Plzeň
 • spolu organizátorka festivalu Sochy 2014-Plzeň
 • au-pair v Anglii 1 rok
 • tanečnice v afro-brazilské skupině Dideua 6 let

Co mě živí v současnosti:

 • od roku 2005 lektorka jogy pro dospělé 
 • od roku 2012 lektorka jogy pro děti 
 • od roku 2007 tanečnice improvizovaného tance na vernisážích, festivalech, večírcích 
 • od roku 2014 tanečnice s ohněm 
 • od roku 2007 maluji děti na obličej a bodypaiting 
 • od roku 2010 pořádám víkendové setkání s jogou, tancem a jogu u moře.  
 • od roku 2017 maluji hennou a jaguou na tělo 
 • od roku 2014 průvodce dětí pro Lesní školka Větvička, Spolek K.O.Š.  
 • od roku 2016 lektorka v EVVO po školkách a školách, tvorba a kresba metodik a pomůcek pro učitele pro Spolek Ametyst http://www.ametyst21.cz/ 
 • od roku 2016 pro nadační fond pro rozvoj plného vědomí http://www.plnevedomi.cz/o-nadacnim-fondu jako lektorka jogy pro seniory, seniory s dětmi, dříve pro děti z církevního gymnázia
 • od roku 2018 pro nadační fond Chance 4 Childern http://www.nfc4c.cz/ jako Dr. Klaun dětí v nemocnicích a pro seniory 

Dále mě baví hraní na ukulele, koncovku, flétnu, zpěv, malování, kreslení omalovánek, cestování, příroda, procházky s pejskem Márlíčkem, setkávání se Marcelkou z hor a Romkem https://www.marcelkazhor.cz/ při společných meditacích, vše co dělám v životě a život sám.

“ Najděte si zaměstnání, které budete milovat a nikdy nebudete muset pracovat. “ (Confucius)

 

Mgr. Jiří Prchlík 

Vzdělání

 • doktorské studium v programu Specializace v pedagogice
 • učitelství pro 2. stupeň základní školy (Mgr.) na FPE ZČU v Plzni
 • Roskilde University v Dánsku (zaměření na týmovou tvorbu projektu a komunikaci)
 • Učitelství pro předškolní vzdělávání, SŠ Beroun

Praxe

 • učitel fyziky, výpočetní techniky a praktických činností (2. st. ZŠ)
 • od r. 2007 spolupráce s Tyršovou základní školou v Černicích (1. st. ZŠ)
 • 2003 – 2012 spolupráce se Střediskem volného času Plzeň – Bory (externí vedoucí zájmového kroužku Počítače a programování, pomoc při organizování akcí pro děti Čarodějnice, Pohádkový les, Nočník, příměstský letní tábor, výpomoc na letních táborech)
 • dlouholetá zkušenost s dobrovolnickými aktivitami v neziskových organizacích

 

 

Bc. Jana Vondráčková

Vzdělání:

 • předškolní a mimoškolní pedagogika ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni

Praxe:

 • Vedoucí na školách v přírodě a pobytových táborech různého zaměření (2008-2013/2016-2019)
 • Vedoucí výtvarného kroužku ve středisku Radovánek (září 2016-červen 2019)
 • Dobrovolník v organizaci Tady a Teď – doučování dětí (2015-2018)
 • Učitelka v MŠ (výpomoc – 0,5 roku)
 • Kurz – hlavní vedoucí tábora
 • Hlavní vedoucí příměstských výtvarných táborů ve středisku Radovánek
 • Vedoucí příměstského tábora v LMŠ Větvička
 • Lektor výukových programů ve spolku Ametyst (květen 2018–listopad 2018)
 • Vedoucí ekovýchovy ve spolku Ametyst (listopad 2018 – dosud)
 • Průvodce v LMŠ Větvička (září 2019 – dosud)

 

Po zkušenostech s dětskými letními tábory, odehrávajících se v přírodě a následném studiu učitelství pro MŠ, sem se rozhodla podporovat vzdělání blíž přírodě. Jsem ráda, že toho můžu být součástí a podporovat děti v přirozeném rozvoji. Uvědomuji si, že takovéto vzdělávání je specifičtější a ne pro každého to pravé. Na druhou stranu, děti, kterým takovýto systém vyhovuje vypadají velmi spokojeně a šťastně. Když člověk vidí, že to, o co se snaží funguje, dodává mu to sílu pokračovat a dávat maximum, protože vidí, že to má smysl. Jsem ráda, že jsem se dostala do komunity, kde je mi příjemně a kde každý spolupracuje na tom, aby vše fungovalo a děti měly vše co potřebují ke svému přirozenému rozvoji.

 

 

kontakt

© LMŠ Větvička, všechna práva vyhrazena

vytvořeno s ♥ AjA-design.cz